ASkills - Assessment of Social Skills for better possibilities for employment

Pilot test

 

Projektet syftar till att utveckla ett bedömningssystem riktat till vuxenutbildare för att utvärdera kvalifikationer i icke-formellt och informellt lärande för arbetslösa individer, som förvärvats genom arbetslivserfarenhet


Under pilot fasen,  fick deltagarna möjlighet att använda innovativa verktyg, som kan tillämpas i  yrkesutbildningsprogram, i syfte att utvärdera sociala färdigheter (som nu anses nödvändiga för arbetsmarknaden) som arbetslösa och / eller anställda har.

 

pilot             pilot2

ASkills möte

Kickoff möte i Sverige 

Kick-off mötet för ASkills projektet hölls i Kristianstad, Sverige, den 5-6 februari 2013.  Projektets mål och innehåll presenterades och partnerna i Askills introducerades. Arbetsinnehållet och kvalitetsplanen presenterades och diskuterades tillsammans i partnerskapet.

        

ASkills möte i Bukarest, Rumänien 

Askills andra möte hölls i Bukarest, Rumänien 18-19 June 2013. Presentation och diskussion angående utvecklingen av övningar för toolboxen och databasen gjordes på mötet. På dagordningen fanns också följande - spridning kommunikation, aktiviteter, planer, deadlines och kommande möten. 

ASkills möte i Aten, Grekland

Askills tredje möte hölls i Aten, Grekland 15-16 oktober 2013.  Aktiviteterna och manualen som partnerna har utvecklat presenterades och diskuterades.  Tidsplan för testerna, kommande aktiviteter, planer, deadlines och möten bestämdes.

     

ASkills meeting in Sofia, Bulgaria

The fourth transnational meeting was held in Sofia on May 20-21, 2014

Discussion took place during the meetings with regards to the results of the pilot implementation of Assessment Tools, which took place in all the countries participating in the project. During the pilot test participants were able to use innovative tools that can be applied to the vocational training, in order to assess the social skills of unemployed and / or employees.