Analogt nätverkande

I vår tidsålder där vardagspusslet kan vara nog så svårt att få ihop och arbetslivet ofta är ganska stressigt kan det vara lätt att prioritera bort fysiskt nätverkande och istället hålla sig till digitala kanaler. Men är det egentligen så klokt att göra den bortprioriteringen? Herminia Ibarra, regelbunden skribent på Harvard Business Review, författare och professor i organisationsbeteende har sett fördelarna med nätverkande. Under sin research till bästsäljaren ”Act like a leader, think like a leader” har hon fått höra argument som hindrar personer från att nyttja sitt nätverk fullt ut.

Analogt nätverkande

 Fem missuppfattningar om nätverkande

 

Herminia Ibarra anser att det finns fem huvudsakliga missuppfattningar om nätverkande och dessa sätter käppar i hjulet för fler kontakter, utökad kunskap och karriärsbyte. Dessa fem missuppfattningar är:

1.      Det är slöseri med att nätverka
Nätverk tar lite tid och behöver lite omsorg men det kan även vara en av de centrala och avgörande faktorerna för din karriär. Genom att skapa en strategi för ditt nätverkande sparar du tid. Identifiera nyckelpersoner och bygg relationer med dem.

2.      Antingen är man bra eller dålig på att nätverka, det går inte att lära sig
Inget kan vara mer fel. Forskning visar nämligen att det är din inställning till huruvida du kan utveckla ditt nätverkande eller inte som är avgörande, inte om du är extrovert eller introvert. Är du beredd på att lägg ner tid på att bygga upp ditt nätverk kommer du även bli bra på att nätverka.

3.      Man ska inte tvinga fram relationer, de ska formas naturligt
Så länge du bara nätverkar med person som du umgås med privat och tycker om, kommer ditt kontaktnät högst troligt bli mycket homogent. Har du en chefsposition är inte ett stort nätverk lika viktigt för din karriär och dess utveckling. Men oavsett vilken tjänstenivå du har kommer ett nätverk med personer från olika bakgrunder och branscher samt har en stor mångfald och olika värderingar, att öppna upp dörrar och nya vägar.

4.      Det är själviskt att nätverka och det fokuserar bara på ens egna intressen
Forskningsstudier visar att oerfarna och unga personer i högre grad ser nätverkande som mer eller mindre ett tvång, samtidigt som de känner att de utnyttjar någon annan för att ta sig uppåt på karriärstegen. De personer som har mer arbetslivserfarenhet är mer positivt inställda till att nätverka. Istället för att känna skuld känner de här personerna att de har något att bidra med och att det kommer skapa ett värde för deras kollegor och organisation. Här gäller det bara att spott i nävarna och inse att alla har något att tillföra ett nätverk, även de som inte har arbetat så länge.

5.      Mina viktigaste kontakter är de personer som jag känner bäst
De i ditt nätverk som du känner bäst har sannolikt kontakter och infallsvinklar på samma saker som du har. Av den anledningen ska du inte ignorera eller underskatta personer som finns i ytterkanterna av ditt nätverk. Dessa personer har med stor säkerhet helt andra kontakter som kan vidga ditt nätverk eller öppna dörrar till en ny riktning i karriären eller nya affärsmöjligheter.

Vänta inte med att nätverka

Med de fem ovanstående punkterna kanske det är dags för dig att omvärdera effekterna av att nätverka. Det största misstaget som många gör är att de väntar med att nätverka tills de har blivit av med jobbet. Gör istället tvärtom, börja bygga ditt nätverk så fort som möjligt för desto större är möjligheterna att ta nästa steg i karriären eller hitta en ny tjänst om du blir uppsagd.

Vänta inte med att nätverka