Näthat – vad gör du om du drabbas?

Att vara aktiv på sociala medier är ett bra sätt att marknadsföra sitt personliga varumärke eller sitt företag. Via olika forum kan man bland annat söka efter lediga tjänster eller potentiella medarbetare. Ju mer man interagerar desto mer effekt och uppmärksamhet kan man få. Tyvärr är inte alla som figurerar på sociala medier positivt och vänligt inställda utan ger sig på kränkningar, det som i vardagligt tal kallas för näthat. Näthat kan dessvärre drabba precis vem som helst och i alla möjliga olika former och nivåer. Oavsett vilket är det en obehaglig upplevelse för den som drabbas och då gäller det att veta hur man ska hantera det hela. I den här artikeln kommer vi ta upp vilka lagar som finns och vad man ska göra om man blir drabbad.

Vad säger lagen om näthat?

Personer som sprider foton, filmer eller information om någon annan, utan att personen har gett sin tillåtelse, gör sig skyldig till ett brott som kallas för förtal. Brottsrubriceringen omfattar även dem som sprider bilderna eller informationen genom att dela eller retweeta den. Alla bilder och meddelanden behöver dock inte vara olagliga, även om de upplevs som jobbiga. Om du upplever att den som hotar kan göra verklighet av det, om du känner dig rädd eller ifall det är allvarliga kränkningar, ska du inte tveka att göra en polisanmälan. Oavsett vad det kan vara för typ av brott det handlar om; förtal, hets mot folkgrupp, olaga hot, ärekränkning, går en polisanmälan så fort som möjligt. Innan du gör polisanmälan bör du göra följande:

  • Samla bevis genom att ta skärmdumpar på ALLT. Försök att få med datum och tid, exempelvis genom att öppna en klocka på skärmen. Spara ner skärmdumpen och skriv även ut den.
  • Be en vän bevittna utskriften genom att signera den. Med sin namnteckning intygar personen ifråga att den är äkta. Om du inte har någon skrivare kan du be din vän att titta på skärmen för att sedan kunna vittna om att det du uppger i din polisanmälan stämmer.
  • Ha gärna utskrifterna i dubbla exemplar, båda bevittnade, så du kan lämna ett exemplar till polisen när du gör din anmälan, och behålla en kopia själv. Tänk på att det måste vara originalhandlingar för att vittnessignaturen ska vara giltig juridiskt.

Om anmälan läggs ner


Det händer ibland att polisen inte tar upp anmälan eller lägger ner den. Det beror i regel på att det som anmälan gäller inte är ett brott eller att bevisningen inte är tillräckligt stark. Då kan man välja att acceptera det beslutet eller att själv gå vidare med ärendet och utkräva ansvar från personen som har utsatt dig för näthat. Det gör du genom att skicka en stämningsansökan till domstolen och i den kräver du personen som utsätter dig för näthät på pengar i form av skadestånd. En stämning behöver varken vara dyr eller krånglig och genom en stämning kan du får pengar av den som har näthatat dig, det spelar ingen roll om personen ifråga är myndig eller omyndig, lagen omfattar alla.

Om anmälan läggs ner