Perfekt personligt brev

För att söka jobb idag räcker det inte att bara skicka in ett CV till arbetsgivaren. Det är också viktigt att skriva det personliga brevet perfekt. En arbetsgivare är förvisso intresserad av vad man har för tidigare erfarenheter och kunskaper, men dem värdesätter också hur man är som person och vad man gör på fritiden. Detta för att det inte bara är viktigt att kunna utföra arbetet utan för att man också ska kunna samarbeta i grupp med sina kollegor, samt chef. Givetvis kan inte arbetsgivaren bedöma hur en person är på ett personligt brev, men det underlättar för arbetsgivaren, samt att arbetsgivaren får en liten överblick på vem personen i fråga är. Det är därför det personliga brevet är minst lika viktigt som sitt CV.

Sälja in sig själv

I det personliga brevet ska man sälja in sig själv. Man ska få arbetsgivaren att förstå varför dem ska välja en. Det bör också framgå vad man kan tillföra till tjänsten man söker och varför man söker tjänsten. Det personliga brevet ska vara unikt och eget. Det är också viktigt att tänka på att det inte är för långt. Det är givetvis bra att få med det som är relevant, men det är lika viktigt att det inte blir för långt.

Om det personliga brevet är för långt kan det bli alldeles för mycket för arbetsgivaren att läsa. Det kan resultera att arbetsgivaren väljer bort den kandidaten eftersom det är alldeles för långt. Att hålla det personliga brevet kort och koncist, men samtidigt unikt och lyfta fram det viktigaste är det optimala.

Bild i personliga brevet

Det finns faktiskt delade meningar om att ha bild på det personliga brevet eller inte. Det kan finnas både för – och nackdelar med att ha en bild på det personliga brevet. Med fördelarna överväger nackdelarna och det är alltså till en större fördel att ha med en bild i det personliga brevet. Bilden bör dock vara neutral och inte ta så stor plats på pappret för att det ska vara optimalt. Många arbetsgivare tycker det är viktigt att man skickar med en bild. På så sätt får de också en kort bild på hur personen som söker tjänsten ser ut.

Bild i personliga brevet
Bild i personliga brevet

Varför söker man tjänsten?

Alla arbetsgivare vill givetvis veta varför man söker tjänsten hos dem. Det är också en fråga som ofta dyker upp om man kommer på arbetsintervju. Detta är såklart väldigt viktigt för arbetsgivaren eftersom de vill ju givetvis anställa en person som vill jobba på företaget och med den tjänsten. Det är därför det är viktigt att vara uppriktig och ärlig om varför man söker just den tjänsten.

Det är bra att lägga fokus på att förklara varför man är intresserad av tjänsten, men man får också tänka på att det inte får bli för mycket av det heller. Även om det är sanning kan det låta för mycket i arbetsgivarens öron. Det kan resultera i att arbetsgivaren inte tycker att det låter troligt och därav kan man väljas bort. Ett kort stycke om varför man är intresserad av tjänsten, samt vad man kan tillföra i arbetet är det absolut viktigaste för att få det perfekta personliga brevet.