Så söker du jobb när du redan har ett

Om man har ett jobb som man är missnöjd med måste man i första hand fundera på varför. Vad är det som inte funkar? Är det schemat, är det jobbet i sig, kollegorna eller handlar det helt enkelt om att man känner att det är dags för nya äventyr. Detta är de första punkterna som man noggrant måste gå igenom innan man säger upp sig och tar nästa kliv. Nu mera finns det väldigt många olika tester online som man kan ta för att få fram ett yrke som passar en själv. Dessa tester baseras på personlighet och består av flera frågor där man svarar så ärligt som möjligt och utifrån egna preferenser. I slutet av detta test så kommer det fram en rad olika yrken som skulle kunna vara bra för just ens egen personlighet. Vet man redan vad man vill jobba med så är första rutan redan ikryssat. Viktigt framöver är att fastställa om ekonomin räcker till att sluta sitt nuvarande jobb och dedikera hela sin tid på att hitta ett nytt eller om man måste stanna kvar på det nya jobbet medan man letar. Måste man stanna kvar så betyder det att all form av insatts måste göras på fritiden. Detsamma gäller om man vet att det nya jobbet kommer att kräva en utbildning som man inte redan har. Utbildningen går dock att läsa parallellt med det aktuella jobbet antingen på halvtid eller på distans. För att läsa en ny utbildning kan man göra det genom Antagning där alla form av kurser och program erbjuds på svenska universitet och högskolor.

Hur man skriver CV

För dem som ansöker om administrativa funktioner är utarbetandet och distributionen av en professionell CV av stor betydelse. En väl utformad CV kan vara en utmärkt tillgång oavsett det föredragna jobbet. I ett CV bör ens fullständiga namn finnas med, adress, telefonnummer och e-postadress. Det bör även finnas med personliga mål och avklarade samt pågående studier. Vidare ska alla relevant yrkeserfarenhet finnas med och här kan även färdigheter skrivas in samt uppnådda mål, ansvar man fick ta och detaljerade arbetsuppgifter. I sitt CV behöver man dock inte skriva in endast jobb utan här kan man till exempel även ta med träarbetning, deltagande i volontärverksamhet eller olika praktikplatser man hade i gymnasiet. Allt som är jobbrelaterat och relevant ökar chanserna för en intervju.

Hur man skriver CV
Hur man skriver CV

Detta gör att man anger aspekter som är relaterade till sitt gamla jobb som kanske kvalificeras för det nya jobbet. Vidare bör man även presentera sig själv med hjälp av ett personligt brev. Eftersom företagens behov skiljer sig så kommer man förmodligen behöva ändra sitt personliga brev för varje jobb man söker. Här bör man ange hobbyn, aktiviteter på fritiden och en beskrivning om hur man är som person. Starka och svaga sidor, vad man är bra på och mindre bra på samt vad man har för förväntningar av sitt arbetsliv. Det sista som bör finnas med är en bild. Här är det viktigt att man inte inkluderar en instagram eller snapchat-bild med filter eller en bild där man håller i en party hatt. Bilden bör vara professionell, enkel och tydlig.