Social listening – vad är det?

En term som det talas allt mer om inom marknadsföringsområdet är social listening eller social media monitoring. Men vad innebär det här egentligen, hur använder man det och hur viktigt är det?


Social listening handlar i korta drag om att identifiera och bedöma det som kommuniceras om ett företag, en individ, en produkt eller ett varumärke på internet. De allra flest, företag som privatpersoner, har ett konto på sociala medier som Facebook, LinkedIn och Twitter och många kompletterar med konton på Google+, Instagram, Pinterest, SnapChat eller något annat. Man sätter upp sitt konto och sedan postar man inlägg lite då och då och känner sig nöjd med det. Fast räcker det egentligen? Självklart gör det inte det. Grunden i sociala medier är att skapa, generera och förtjäna olika konversationer. Sociala medier är ingen envägskommunikation utan här handlar det om tvåvägskommunikation och en aktiv sådan om det ska få någon effekt inom marknadsföringen och på de ekonomiska resultaten.

Mät rätt och analysera

För företag är det numera inget konstigt att till exempel mäta trafiken på hemsidan eller följa upp hur många leads som leder till en avslutad affär. Sociala medier har fram till för ett något år sedan varit ett undantag när det kommer till att mäta effekten av de olika kanalerna. Särskilt när det kommer till att mäta det som faktiskt sägs. Det mest centrala gällande social listening är inte att mäta trafiken som drivs från sociala medier till din hemsida utan att analysera det som sägs och mäta känslor som exempelvis irritation eller nyfikenhet och intresse för en eller flera produkter. Det finns även en annan stor vinst med social listening och det är den nästintill outtömliga källan till inspiration och idéer om hur du kan fortsätta att utveckla ditt företag, dina produkter, blogg eller webbsida. Det är helt enkelt dags att börja integrera områden analys och strategi istället för att arbeta med dem separat.

Användarna är marknadsförare

Sedan urminnes tider har mun till mun-metoden, det vill säga, det vi pratar om med varandra i olika sammanhang, påverkat våra beslut och handlingar. Internet har gjort det möjligt för oss att skapa förtroende även för människor som vi inte känner när vi lyssnar på dem eller interagerar med dem online. Vi litar mer och mer på omdömen från okända människor något som inte minst märks inom recensionskulturen. Genom att lyfta upp och uppmärksamma andra i vår kommunikation och marknadsföring, kan du få dina besökare på sociala medier att prata om dig, dina produkter och intressen via sina kanaler på sociala medier. Detta är ett område som främst företagare borde nyttja betydligt mer, men även privatpersoner som söker arbete eller vill ta nästa steg i karriären. Det absolut viktigaste att komma ihåg i det här fallet är att lyssna mer än du talar. Ingen, varken potentiella kunder eller arbetsgivare vill bli bombarderade med mer eller mindre aggressivt säljsnack eller fullständigt orelevant information. Lätt lite tid och energi på att ta reda på vilka sociala medier som passar dig bäst, det är omöjligt att vara med på alla, och skapa ett intressant och relevant innehåll.