Sociala medier som marknadsföring

Är du ägare till ett litet företag och funderar på hur du kan använda sociala medier för att marknadsföra företaget? I den här artikeln kommer vi att dela med oss av inspiration och tips om hur man kan använda sig av och utforma en strategi för sociala medier.

Det har aldrig tidigare varit så många personer som använder digitala kanaler i olika avseenden som nu. Privatpersoner och kunder gör research om olika produkter och tjänster, något som gör det till ett måste för företag att utarbeta en strategi för hur man ska kunna nå och bearbeta kunderna via sociala medier och andra digitala kanaler.

Vad bör strategin innehålla?

När du sätter upp en strategi för sociala medier för ditt företag bör du ha med följande punkter:

  • Syfte med strategin
  • Målsättning
  • Val av kanaler
  • Kommunikationsplan/innehållsstrategi
  • Budget
  • Ansvarsfördelning (om du har anställda i företaget)

Ett tydligt syfte och en klar målsättning gör det enklare att följa upp resultatet. Det kommer också göra det lättare för dig/er att bearbeta kunderna vid precis rätt tillfälle och med rätt information. Beroende på var i köpprocessen kunden befinner sig behöver ditt företag förse kunden med rätt typ av information.

Hur kan man mäta resultatet?

När man gör en marknadsföringskampanj vill man inte enbart kunna mäta klick och visningar utan även hur många som tar sig hela vägen genom köpprocessen till en av era målsättningar på webbsidan. Sådana målsättningar kan till exempel vara att få fram statistik på hur många personer som anmäler sig till ert nyhetsbrev eller laddar ner en fil med produktinformation. Ju tydligare bild du, eller ni, har av vad det är ni vill uppnå, desto lättare är det komma fram till vad det är ni vill mäta. Det gäller alltså att ha ett tydligt syfte och ett mål med vad ni vill uppnå, ta fram en plan för hur resultatet kan mätas och sedan skapa rapporter och kontinuerligt arbeta med att följa upp och förbättra resultatet.

Vilka kanaler och metoder ni använder er av beror på vilken typ av företag ni driver. Ni kan till exempel välja att använda er av content marketing där ni utgår från kunden i er kommunikation. Här handlar det om att hitta utmaningar som dina kunder står inför och hjälpa dem att lösa dem. Observera att content marketing handlar om innehåll i kommunikation, inte att göra reklam i sociala medier. För att content marketing ska få den effekt ni strävar efter gäller det att veta vilken information kunderna letar efter. Två sätt att få reda på detta är att fråga kundtjänsten vilka frågor och utmaningar som oftast dyker upp och genom att göra en sökordsanalys. En sökordsanalys hjälper dig att ta reda på vilka ord din kundmålgrupp oftast söker efter i Google. I det här läget kan det också vara en god idé att undersöka vilka ord som konkurrenterna använder på sina webbsidor för att få ett hum om vad som rankar högt i sökordsstatistiken. Glöm bara i bort att anpassa efter ditt företag. Det som fungerar för konkurrenten passar kanske inte alls din verksamhet.