Twitter som marknadsföringsverktyg

Det kanske inte så många tänker på är att Twitter kan användas som ett verktyg både för att marknadsföra sitt personliga varumärke och sitt företag. Twitters styrka är att det går snabbt att få ut sitt budskap och att det finns en välutvecklad sökfunktion inbyggd i det sociala mediet, inte minst gällande hashtags som vi har skrivit om i en tidigare artikel.

Affärsnytta med Twitter

Så vilken affärsnytta finns det då för privatpersoner och företag med att använda Twitter. Här nedanför listar vi några punkter som är bra att känna till.

·         Snabb och smidig tvåvägskommunikation
Via ett Twitter-konto kan du snabbt sprida budskap, som är knutna till dig och/eller din verksamhet, till dina följare och potentiella kunder eller arbetsgivare. I grund och botten det vi kallar för extern kommunikation men som i den här formen är både interaktiv och blixtsnabb.

·         Förbättrad SEO
Sökmotorerna, även allsmäktiga Goole, suger upp allt som skrivs på Twitter. Om du har skrivit om dig själv eller ditt företag, sett till att få med viktiga nyckelord och sökord och lagt in länkar till ditt företags webbplats eller din personliga webbsida, kommer det att påverka din ranking i sökmotorerna. Sökmotoroptimering (SEO) är alltså en av de största och viktigaste affärsnyttorna med Twitter.

·         En mer öppen dialog
När man kommunicerar med sin målgrupp på Twitter blir det en publik dialog och företagen är mer benägna att hjälpa sina kunder. Motsatt blir det också lättare för företaget att nå potentiella kunder eftersom allt företaget erbjuder når ut på nätet. En mer öppen dialog gör det även lättare att dela med sig av intressant kunskap och branschnyheter till följarna.
·         White labe Twitter
Tack vare Twitters white label kan företag formge sin Twitter-sida så den följer företagets grafiska profil i så stor utsträckning som möjligt. Det gör också att företagen kan stärka sitt varumärke ytterligare.

·         Kolla potentiella arbetsgivare och arbetstagare
Genom att läsa vad potentiella arbetsgivare och arbetstagare skriver på Twitter kan du får en bättre känsla av företaget eller personen. För att göra det lättare för dina följare att hitta dig eller ditt företag lättare är det klokt att jobba med hashtags.

Hashtags och retweets

Ett Twitter-konto sköter sig inte av sig självt, vill man använda det i marknadsföringssyfte gäller det att vara aktiv, synas och göra sig sökbar. Lägg ut information som är relevant och märk inläggen med hastags som är kopplade till verksamheten eller dina personliga egenskaper. Det lönar sig ofta att skapa en unik hashtag, som är kopplad till företaget eller dig som person, och använda den i alla inlägg på alla sociala medier som man använder sig av. Genom att fler och fler börjar skriva under en och samma hashtag kommer fler företag och andra personer att hitta dig och ditt konto och även generera fler följare. Kommunikation är också viktigt och då gäller det inte bara att dina följare skakommunicera med dig utan att du även ska ha en kommunikation med dem. Skriver du intressanta och relevanta saker kommer dina följare retweeta dina tweets och öka dit följarantal. Då är det inte mer än rätt att du bjuder tillbaka genom att retweeta bra inlägg från dina följare och från andra intressanta företag och personer.

Hashtags och retweets